Każdy licencjonowany pracownik ochrony posiadający ważną licencję w dniu 31 grudnia 2013 roku wiedział o tym, że po nowym roku otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Ale co z osobami, które licencji nie posiadały, a chcą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? Jak wygląda kurs? Jakie warunki trzeba spełnić, aby szkolenie umożliwiło nam złożenie pełnej dokumentacji? Jakie są aktualne ceny kursów? Co wchodzi w zakres kursu?

Jeśli nie posiadałeś licencji to zapewne zadajesz sobie powyższe pytania. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na zadane pytania tak abyś miał pełną wiedzę na temat twoich możliwości wpisania na listę.

security

Czy pracownik ochrony fizycznej, który aktualnie posiada licencje I lub II stopnia otrzyma zwrot kosztów poniesionych za kursy lub szkoły jakie ukończył, w tym m.in. opłaty za wydanie licencji?

 kosztlicencji