Security Guard - blog o bezpieczeństwie i zabezpieczeniach

securityguard

 

Zarobki w ochronie osób i mienia

Jaka powinna być stawka minimalna na godzinę pracy pracownika ochrony bez względu na rodzaj umowy?

21
2

Głosów

Głosowanie
Obecnie płacą mi 3,40zł za godznę czy to jest ludzka stawka za pracę?

- 10 Miesięcy temu

Komentarze (0)
22
2

Głosów

Głosowanie
W tym miesiącu przepracowałem 360 godzin , w interwencji i to nie byl mój wybór , albo pracuje albo wypad takie jest podejście do ludzi . a najczęściej jest to 240 godzin nie miałem mniej (norma ) . A dlaczego takie stawki, bo ponad połowa to byli policjanci lub strażacy którzy twierdza ze mogą nawet za 5 złoty pracować żeby sie nie nudzić ...... jak sie ma emerytury 3 tys można siedzieć za 5 zl .. a szkoda pisania dziadostwo i nic więcej !

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
23
1

Głosowanie

Głosowanie
tyle co u Niemca, też jesteśmy ludzi, jak więcej my dostaniemy to góra będzie miała mniej do rozgrabienia dla siebie

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
Anonimowy
24
1

Głosowanie

Głosowanie
Minimalna na umowę o pracę 118zł

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
25
1

Głosowanie

Głosowanie
winny tej sytuacji ten ktory oglasza przetarg.wie on z gory ze ochroniarz bedzie miec umowe zlecenie.np.jesli ochraniamy sad rejonowy to prezes sadu z gory wie ze ochroniarz bedzie miec umowe zlecenie.wynika to ze stawki krora na przetargu.jest to ok 8 pln na godzine netto dla firmy ochrony.wiec trzeba pozwac do sadu pracy tego co oglasza przetarg

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
26
1

Głosowanie

Głosowanie
daj mi namiar na impreze masową za 25/h :)

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
27
1

Głosowanie

Głosowanie
Zmiany na lepsze nie będzie dopóki nie będzie wsparcia ze strony Państwa, które powinno przede wszystkim określić minimalne stawki ale przy przetargach, tak aby znacznie ograniczyć samowolę w tym zakresie podmiotów starających się o wygraną poprzez krytycznie zaniżanie kosztów ochrony, po to jedynie, by ubiec konkurencję. Wszelkie kombinacje przy stawkach przetargowych powinny być karalne poprzez odbieranie koncesji pazernym przedsiębiorcom. Już na poziomie przetargów powinny [Więcej...]by%C4%87+brane+pod+uwag%C4%99+wszystkie+aspekty+mog%C4%85ce+wp%C5%82ywa%C4%87+na+ostateczn%C4%85+stawk%C4%99+dla+firm+ubiegaj%C4%85cych+o+ofert%C4%99%2C+co+z+automatu+powinno+przek%C5%82ada%C4%87+si%C4%99+na+stawki+pracownicze.+Na+wysoko%C5%9B%C4%87+stawki+obowi%C4%85zkowo+powinny+mie%C4%87+wp%C5%82yw+r%C3%B3%C5%BCne+czynniki%2C+a+w%C5%9Br%C3%B3d+nich+nie+tylko+koszty+administracyjne+firmy-zleceniobiorcy%2C+ale+tak%C5%BCe+stopie%C5%84+uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9Bci+pracy+na+danym+stanowisku%2C+czy+warunki+szkodliwe.+Podobnie+nie+bez+znaczenia+jest+stopie%C5%84+odpowiedzialno%C5%9Bci.+Przecie%C5%BC+w+tej+profesji+dodatkowo+niejednokrotnie+trzeba+liczy%C4%87+si%C4%99+z+obowi%C4%85zkiem+u%C5%BCycia+%C5%9Brodk%C3%B3w+przymusu+bezpo%C5%9Bredniego+i+pierwszej+pomocy+przedlekarskiej.+A+co+ze+zmianowym+charakterem+pracy%2C+w+tym+kwesti%C4%85+uwzgl%C4%99dniania+godzin+nocnych.+My%C5%9Bl%C4%99%2C+%C5%BCe+najrozs%C4%85dniej+by%C5%82oby%2C+gdyby+Pa%C5%84stwo+w+formie+przemy%C5%9Blanej+tabeli+opracowa%C5%82o+i+okresowo+aktualizowa%C5%82o+rodzaj+i+wysoko%C5%9B%C4%87+dodatk%C3%B3w+sk%C5%82adaj%C4%85cych+si%C4%99+na+czynniki+wp%C5%82ywaj%C4%85ce+na+wysoko%C5%9B%C4%87+stawek.+W%C3%B3wczas%2C+z+zastosowaniem+odpowiedniego+przelicznika%2C+do%2C+nie+ni%C5%BCszego%2C+jak+tyle+i+tyle+wynagrodzenia+pracownika+ochrony+lub+w+jego+stawce+godzinowej%2C+przedsi%C4%99biorca+zobowi%C4%85zany+powinien+by%C4%87+do+doliczania+odpowiednich+dodatk%C3%B3w+lub+uwzgl%C4%99dniania+odpowiednich+sk%C5%82adowych.+Uwa%C5%BCam%2C+%C5%BCe+uwzgl%C4%99dnianie+tych+zr%C3%B3%C5%BCnicowanych+czynnik%C3%B3w+sk%C5%82adowych+jest+niezb%C4%99dne%2C+aby+wprowadzi%C4%87+w%C5%82a%C5%9Bciw%C4%85+regulacj%C4%99+stawek.+Przecie%C5%BC+ten+z+pracownik%C3%B3w%2C+kt%C3%B3ry+tylko+chodzi+na+zewn%C4%85trz+wok%C3%B3%C5%82+okre%C5%9Blonego+terenu+i+jedynie+patrzy%2C+czy+wszytko+jest+w+porz%C4%85dku%2C+nie+znaczy%2C+%C5%BCe+ma+otrzymywa%C4%87+jedynie+minimaln%C4%85+stawk%C4%99%2C+bo+uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87+jego+obowi%C4%85zk%C3%B3w+polega+wykonywaniu+pracy+na+stoj%C4%85co+i+w+zr%C3%B3%C5%BCnicowanych+warunkach+pogodowych.+Z+kolei+ten%2C+kt%C3%B3ry+obowi%C4%85zki+wykonuje+wewn%C4%85trz+obiektu+na+siedz%C4%85co%2C+te%C5%BC+zas%C5%82uguje+na+pewien+dodatek%2C+chocia%C5%BCby+ze+wzgl%C4%99du+na+to%2C+%C5%BCe+wykonuje+prac%C4%99+przed+monitorami+i+w+na+przyk%C5%82ad+w+pomieszczeniu+pozbawionym+okien%2C+niejednokrotnie+okre%C5%9Blanym+jako+podpiwniczenie%2C+a+uci%C4%85%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87+takich+miejsc+zwi%C4%99ksza+znacznie+na+przyk%C5%82ad+odg%C5%82os+nieprzerwanie+%22bucz%C4%85cego%22+serwera+i+komputer%C3%B3w+umieszczonych+nie+przypadkiem+w+tym+samym+pomieszczeniu%2C+co+jego+miejsce+pracy.+Na+stawk%C4%99+powinno+oczywi%C5%9Bcie+mie%C4%87+wp%C5%82yw+tak%C5%BCe+to%2C+%C5%BCe+chroniony+budynek+nale%C5%BCy+do+obiekt%C3%B3w+obj%C4%99tych+obowi%C4%85zkow%C4%85+ochron%C4%85+%28status+obiektu%29%2C+wymagania+posiadania+przez+personel+ochrony+odpowiednich+kwalifikacji+albo+wym%C3%B3g+posiadania+przez+niego+broni.+Czynnik%C3%B3w+jest+du%C5%BCo+wi%C4%99cej%2C+a+ca%C5%82o%C5%9B%C4%87+zagadnienia+tak+prosta%2C+%C5%BCe+a%C5%BC+boli%2C+tyle%2C+%C5%BCe+bez+wsparcia+i+nadzoru+ze+strony+Pa%C5%84stwa+niewiele+da+si%C4%99+zmieni%C4%87%2C+tym+bardziej%2C+%C5%BCe+zmiany+powinny+prowadzi%C4%87+do+tego%2C+by+na+spos%C3%B3b+wynagradzania+pracownik%C3%B3w+nie+mia%C5%82o+wp%C5%82ywu+to%2C+czy+pracownik+zatrudniony+jest+na+umow%C4%99+o+prac%C4%99%2C+czy+na+zlecenie%2C+aby+raz+na+zawsze+sko%C5%84czy%C4%87+z+procederem%2C+%C5%BCe+pracownik+pozornie+otrzymuje+%C5%9Brednie%2C+czy+nawet+godne+wynagrodzenie%2C+ale+tylko+dlatego%2C+%C5%BCe+przepracowa%C5%82+500+godzin+w+minionym+miesi%C4%85cu+%28%21%21%21%29.+Gdzie+jest+odpowiedzialno%C5%9B%C4%87+Pa%C5%84stwa+za+taki+stan+rzeczy%3F+Celowo+nie+podam+tu+oczekiwanej+stawki+godzinowej%2C+aby+nie+wywo%C5%82a%C4%87+u+przedsi%C4%99biorc%C3%B3w+napadu+szyderczego+%C5%9Bmiechu+lub+wr%C4%99cz+przeciwnie+-+oburzenia.+Wszyscy+wiemy%2C+%C5%BCe+r%C3%B3%C5%BCnica+w+stosunku+do+obecnych+stawek+by%C5%82aby+znacz%C4%85ca+i+uderzaj%C4%85ca.+Jedno+jest+pewne%2C+tych+kt%C3%B3rzy+chc%C4%85+lub+musz%C4%85+by%C4%87+chronieni%2C+tak+naprawd%C4%99+na+ochron%C4%99+nie+sta%C4%87%2C+a+tych+przedsi%C4%99biorc%C3%B3w%2C+kt%C3%B3rzy+ochron%C4%99+oferuj%C4%85%2C+czeka%C5%82aby+przede+wszystkim+zmiana+mentalno%C5%9Bci+i+pe%C5%82na+uczciwo%C5%9B%C4%87+wobec+pracownik%C3%B3w.

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
28
1

Głosowanie

Głosowanie
15

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
29
1

Głosowanie

Głosowanie
4,20 netto

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
30
1

Głosowanie

Głosowanie
Ja mam 8 zybli na drogerii. Mając 10 byłbym zadowolony.

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
31
1

Głosowanie

Głosowanie
To musze was troszke zasmucic ale trafila mi sie praca w charakterze szefa ochrony prezesa pewnej duzej firmy (Łącznie z ochrona posesji i sam bylem w szoku zarobkow otóż 7500 brutto o tyle ze nie raz dyzpozycyjnosci 24/dobra ( mieszkanie na terenie ochranianej posesji) 1 dzien w tyg wolnego,+ dodatki premie to wychodzilo przecietnie kolo 9 tys /misiac + auto do dyspozycji paliwo w granicach rozsadku powiedzmy ok 1000km/mc bez doplat.No jak dla mnie to szok wielki nie dalo sie odmowic....takze [Więcej...]czasem+sie+trafi+cos+dobrego+w+kraju...Praca+w+woj.pomorskim.Pozdrawiam

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
32
1

Głosowanie

Głosowanie
6zl. Izba skarbowa skandal

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
33
1

Głosowanie

Głosowanie
W Łodzi pracownik niepełnosprawny z 2 grupą nie dostanie umowy o pracę jeżeli nie zgodzi się przyjąć dodatkowej umowy o dzieło za 2,5zł/godz brutto !!! Umowy śmieciowe to współczesna forma niewolnictwa, kiedy wreszcie ludzie się zbuntują przeciw tak jaskrawemu wyzyskowi !?...

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
34
1

Głosowanie

Głosowanie
1,5 zł

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
35
1

Głosowanie

Głosowanie
Ja mam 7,5 na godzinę "solidnej" pracy po 24 godziny , a w miesiącu jest tego nawet do 380 godzin, czyli pracuję na dwa etaty, zarabiam jak za jeden, oczywiście umowa-zlecenie

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
36
1

Głosowanie

Głosowanie
ja pracuję za 400 zł miesięcznie -jest za co soszaleć !

- 10 Miesięcy temu

Komentarze (0)
37
1

Głosowanie

Głosowanie
2 zł netto

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
38
1

Głosowanie

Głosowanie
umowa o pracę powinna być

- 9 Miesięcy temu

Komentarze (0)
39
1

Głosowanie

Głosowanie
Ja mam 7,50 /h i wymaga się ode mnie chodzenia i robienia kilometrów po obwodnicach na terenach zalesionych ochraniając wojskowe obiekty mając ze sobą co obowiązkowe : broń automatyczną,pałkę tonfę,kajdanki,maskę p/gaz. Pytam się czy to jest normalne,czy my mamy być choinkami obwieszeni,czy mamy być sprawni. Nie na pewno ja będę miał gdzieś interweniowanie i narażanie swojego życia za taką bandycką stawkę,to chyba jasne dla normalnych ludzi nie?

- 9 Miesięcy temu

Komentarze (0)
40
1

Głosowanie

Głosowanie
4 zł netto

- 1 Rok temu

Komentarze (0)
Nowy:
1 możliwych do oddania głosów